Jak wyczytać talenty z daty urodzenia?Każdy z nas rodzi się z talentami. Talenty mają źródło w naszej duszy, z poprzednich żyć z tego, czego nauczyliśmy się w domu dusz "między życiami". Pochodzą także z naszego ciała, które przybraliśmy w danym wcieleniu - tak nasze ciało też ma w sobie pewne predyspozycje zachowań i talentów/ wad. Talenty możemy też doskonalić w ramach obecnego życia. Kolejnym źródłem naszych talentów są kody rodowe, które dostajemy w spadku od mamy i taty.

Jesteśmy mieszanką cech pochodzących z kilku różnych źródeł.

Numerologia daje nam narzędzia, aby odczytać nasze talenty dzięki dacie urodzenia oraz wszystkim imionom i nazwiskom. Data urodzenia nie jest przypadkowa. Nasza dusza przychodząc na świat wybiera sobie dokładnie miejsce urodzenia, rodziców, dzień i godzinę przyjścia na świat. Imiona, które nadajemy dziecku także nie są przypadkowe, choć czasem może nam się tak wydawać.

Analizując datę urodzenia oraz wszystkie imiona i nazwiska nadane urzędowo i kościelne (na chrzcie, bierzmowaniu) możemy odczytać wiele informacji o talentach jakie są uwydatnione w naszym obecnym życiu. Poniżej kilka miejsc, które dają możliwość odczytania tych informacji.

 

1. Liczba urodzenia 

To liczba która najsilniej wpływa na naszą osobowość jednak nie stanowi o jej całości. Lubię mówić, że ma wpływ na około 50% tego jakie jesteśmy. Liczba urodzenia wskazuje na główną kwestię/ obszar, na której Twoja dusza chce się skupić w tym wcieleniu.

Liczba urodzenia opisuje naszą osobowość, mówi o tym jakie są nasze cienie i blaski. To także pierwsze źródło informacji o naszych talentach i potencjałach.

Zobacz więcej na Webinarze Cienie i Blaski liczb numerologicznych

Aby wyliczyć swoją datę urodzenia zsumuj wszystkie cyfry z daty urodzenia, następnie cyfry z dwucyfrowego wyniku dodawaj aż uzyskasz wynik 1-9. To będzie liczba którą jesteś.

 

Jaki obszar życia wybrałaś sobie jako najważniejszy w tym życiu?

 • Jedynka numerologiczna - Dążenie do swoich ambicji, rozwijanie, wzmacnianie swoich talentów i potencjałów, wchodzenie w nowe i doświadczanie go. Także przewodniczenie innym.
 • Dwójka numerologiczna - Relacje z ludźmi. Te miłosne, przyjacielskie, zawodowe. Bycie w relacjach i doświadczanie w nich siebie. Budowanie balansu między dawaniem i braniem.
 • Trójka numerologiczna - Samoekspresja, kreatywność, wyrażanie siebie w różnych formach - sztukę, słowo, pismo, kreacje, modę. Doświadczanie siebie w grupach ludzi. Nawiązywania przyjaźni, znajomości, rozmowy. Także umiejętność cieszenia się życiem.
 • Czwórka numerologiczna - Budowanie fundamentów i dochodzenie sumienną pracą do swoich sukcesów. Szczegółowość, dbanie o detale. Nauka pokory i cierpliwości. Wytrwałe podejmowanie wyzwań.
 • Piątka numerologiczna - Doświadczanie wolności w harmonii, doświadczanie życia na różne sposoby, elastyczność. Dbanie o swoje granice i intensywne doświadczanie świata zmysłami.
 • Szóstka numerologiczna - Obszar rodziny i budowania ogniska domowego. Pomagania innym, opieki nad innymi. Doświadczanie siebie w dzieleniu się miłością i byciu dla innych. Budowanie balansu między miłością do siebie i innych.
 • Siódemka numerologiczna - Droga nauki, rozwoju umysłu i intuicji, uczenia się. Doświadczanie siebie w samotności. Budowanie swojego wewnętrznego świata - wiedzy. Może być to także ścieżka duchowa.
 • Ósemka numerologiczna - Budowanie swojej kariery zawodowej, przedsiębiorczości, odwagi, wytrwałości w życiu. Mierzenie się z wyzwaniami, które kształtują siłę charakteru. Szukanie balansu między zdobywaniem a odpuszczaniem.
 • Dziewiątka numerologiczna - Doświadczanie życia z innego wymiaru - widzenia, słyszenia i rozumienia więcej niż inni. Z poziomu mędrca lub osoby, która ma potencjał do szybkiego rozwinięcia w sobie mądrości, rozwagi i wyższych praw duchowych. 

 

2. Podliczba 

To liczba najczęściej kojarzona z naszym talentem, Można z niej odczytać to co między innymi odróżnia nas od innych osób, które są takimi samymi liczbami jak my. Podliczba nadaje wpływ Twojej osobowości, nie zmienia Twoich cech, które wynikają z Twojej liczby urodzenia.

 

Jak policzyć swój talent?

Jeżeli urodziłaś się w latach 1900-1999, zsumuj wszystkie cyfry ze swojej daty ur. Przykład 19.02.1978: 1+9+2+1+9+7+8=37, Talent to 37.

Jeżeli urodziłaś się w latach 2000-2022, dodajesz wszystkie cyfry z daty ur, tylko pierwsze dwie cyfry roku 2000, dodajesz jako +20, a nie +2+0.

Przykład: 15.09.2015: 1+5+0+9+20+1+5=41. Talent to 41.

Wynik dwucyfrowy posłuży do odczytania talentu.

Wyjątek: podliczbe 29,38 skracamy do 11. Z 11 odczytujemy info o talencie.

 

Jakie sumy liczb możesz uzyskać?

 • Jedynka: 28,37,46
 • Dwójka: 11,20
 • Trójka: 21,30,39
 • Czwórka: 22,31,40
 • Piątka: 23,32,41
 • Szóstka: 24,33,42
 • Siódemka: 25,34,43
 • Ósemka: 26,35,44
 • Dziewiątka: 27,36,45

 

Jak czytać swój talent?

Pierwsza liczba z talentu działa na Ciebie silniej, druga jest uzupełnieniem. Podliczba z początkiem:

 • Jeden - dodaje ambicji, sprawczości, poczucia pewności siebie.
 • Dwa - dodaje wrażliwości, delikatności, relacyjność, intuicyjności.
 • Trzy - dodaje kreatywności, otwartości na ludzi, umiejętności wyrażania siebie.
 • Cztery - dodaje organizacji, odpowiedzialności, myślenia systemowego, skrupulatności.

Zobacz Pakiet osobisty, gdzie opisuję w pełni Twoje talenty, osobowość czy wyzwania

 

3. Dzień urodzenia 

Wpływa na Ciebie w około 15-20%. Najsilniej działa w okresie 28-56 lat. Wcześniej i później ma także na Ciebie wpływ, jednak mniejszy - około 10-15%. Zdecydowanie działanie dnia urodzenia zmienia cechy, które płyną z Twojego dnia urodzenia.
Jeżeli Twój dzień urodzenia niesie przeciwstawne cechy do liczby urodzenia - np. jesteś 2 (11) numerologiczną, a Twój dzień urodzenia to 8 (17,26) lub 1 (10, 19,28), to będziesz zdecydowanie silniejsza, zdecydowana, ambitna, wytrwała, zorganizowana niż mówi o tym opis samej 2ki numerologicznej. Bo te cechy płyną z Twojego dnia urodzenia.

Dzień urodzenia to także źródło informacji o karmie, którą otrzymujesz od mężczyzn z linii rodowej ojca. Mówi o tym, jaki talent przekazują Ci oni w kontekście budowania swojej kariery zawodowej oraz pozycji społecznej.

 

To i dużo więcej opisuję w Pakiecie osobistym - indywidualnej analizie numerologicznej.

Zamawiając Pakiet osobisty możesz zrozumieć:

 • Jaka jest Twoja osobowość?
 • Jakie masz wyzwania w życiu?
 • Czy Twoje potencjały są zbalansowane?
 • Czy Twoje podpisy są harmonijne?
 • Jak wyglądają Twoje relacje z bliskimi?
 • Czemu sprzyjają etapy Twojego życia (jest 5)?
 • Jak wpływają na Ciebie Twoje osobiste lata numerologiczne?Czytaj kolejny wpis:

Duchowe relacje - jakie są i jak je rozpoznać?